Sài Gòn Hải Sản


2,768,227 lượt xem 8 video 5,280 người theo dõi

Giới thiệu4:49
Phần 3: Chế biến món cá ngừ đại dương
Sài Gòn Hải Sản
2,691 người xem - 5 months before

Các bạn muốn mua cá thì lên hệ 0972155667 Anh Tiến Hoặc các bạn có thể vào web haisansaigon.com.vn tham kh ...

7:02
Phần 1: Đi mua cá ngừ đại dương
Sài Gòn Hải Sản
2,227 người xem - 5 months before

Các bạn muốn mua cá thì lên hệ 0972155667 Anh Tiến Hoặc các bạn có thể vào web haisansaigon.com.vn tham kh ...


7:42
Phần 2: Sẽ thịt cá ngừ phi lê ăn ngay tại chỗ
Sài Gòn Hải Sản
1,729,876 người xem - 1 year before

Có nhiều bạn hỏi nơi bán cá ngừ đại dương nhưng mình không có thời gian để trả lời comment nên ...

13:51
Cá ngừ đại dương làm gỏi
Sài Gòn Hải Sản
255,689 người xem - 1 year before


2019 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng