Không Tin Đang Tồn Tại


121,454,689 lượt xem 378 video 240,699 người theo dõi

Giới thiệu
Kênh không tin đang tồn tại bao gồm những câu chuyện về những thứ không tin là tồn tại, kỳ lạ, lạ kỳ, bí ẩn, hài hước, tâm linh, cung cấp những chuyện lạ của Việt Nam và Thế Giới.
Đăng ký kênh không tin đang tồn tại: https://goo.gl/vLW8Ww
G +: https://goo.gl/AVfw3o12:31
Bất ngờ phát hiện loài chim chạy trên thân cây như đi trên đường bằng
Không Tin Đang Tồn Tại
837 người xem - 1 week before

Bất ngờ phát hiện loài chim chạy trên thân cây như đi trên đường bằng. Đăng ký kênh không tin đang t ...

16:12
Bất ngờ phát hiện bảo bối đặc biệt để tán gái của loài gà này
Không Tin Đang Tồn Tại
1,228 người xem - 1 week before

Bất ngờ phát hiện bảo bối ddwacj biệt để tán gái của loài chim này. Đăng ký kênh không tin đang tô ...


11:44
Bất ngờ phát hiện loài chim có lông quý hơn cả vàng thổ dân tranh nhau để có được
Không Tin Đang Tồn Tại
1,578 người xem - 1 week before

Bất ngờ phát hiện loài chim có lông quý hơn cả vàng thổ dân tranh nhau để có được. Đăng ký kênh kh ...

13:31
Bất ngờ phát hiện loài chim cứ mùa sinh sản là mọc thêm bộ phận mới
Không Tin Đang Tồn Tại
835 người xem - 1 week before

Bất ngờ phát hiện loài chim cứ mùa sinh sản là mọc thêm bộ phận mới. Đăng ký kênh không tin đang t ...


14:56
Bạn ghét nhất động vật nào dưới đây và yêu thích nhất con nào
Không Tin Đang Tồn Tại
603 người xem - 1 week before

Bạn ghét nhất động vật nòa dưới đây và yêu thích nhất con nào. Đăng ký kênh không tin đang tồn ta ...

14:58
Bất ngờ phát hiện loài chim thông minh lợi dụng gai nhọn làm hàng rào bảo vệ tổ và chim non
Không Tin Đang Tồn Tại
1,125 người xem - 1 week before

Bất ngờ phát hiện loài chim thông minh lợi dụng gai nhọn làm hàng rào bảo vệ tổ và chim non. Đăng ký ...


11:02
Bất ngờ phát hiện Loài chim kỳ lạ làm tổ bên trong tổ ong
Không Tin Đang Tồn Tại
999 người xem - 1 week before

Bất ngờ phát hiện Loài chim kỳ lạ làm tổ bên trong tổ ong. Đăng ký kênh không tin đang tồn tại: htt ...

16:23
Bất ngờ phát hiện loài chim vợ chồng chỉ là hình thức mà thôi thực ra thì...
Không Tin Đang Tồn Tại
403 người xem - 2 weeks before

Bất ngờ phát hiện loài chim vợ chồng chỉ là hình thức mà thôi thực ra thì.... Đăng ký kênh không tin ...


12:34
Bất ngờ phát hiện Đại Bàng Bateleur Ăn Cả Những Con Mồi Rất To và ng/uy hi/ểm
Không Tin Đang Tồn Tại
3,803 người xem - 2 weeks before

Bất ngờ phát hiện Đại Bàng Bateleur Ăn Cả Những Con Mồi Rất To và ng/uy hi/ểm. Đăng ký kênh không ti ...

13:06
Bất ngờ phát hiện 10 tổ chim đẹp và kỳ lạ nhất thế giới
Không Tin Đang Tồn Tại
940 người xem - 2 weeks before

Bất ngờ phát hiện 10 tổ chim đẹp và kỳ lạ nhất thế giới. Đăng ký kênh không tin đang tồn tại: ...


13:35
Bất ngờ phát hiện Tổ Chim Siêu Nhỏ Trên Cành mắt thường không thể nhìn nổi dù chỉ 1 con mắt
Không Tin Đang Tồn Tại
768 người xem - 2 weeks before

Bất ngờ phát hiện Tổ Chim Siêu Nhỏ Trên Cành mắt thường không thể nhìn nổi dù chỉ 1 con mắt. Đăn ...

12:37
Bất ngờ phát hiện S/át Th/ủ Tí Hon Bọ Ngựa - T/ấn C/ông Cả Chim Và Rắn Để Ăn T/hịt
Không Tin Đang Tồn Tại
914 người xem - 2 weeks before

Bất ngờ phát hiện S/át Th/ủ Tí Hon Bọ Ngựa - T/ấn C/ông Cả Chim Và Rắn Để Ăn T/hịt. Đăng ký kê ...


2018 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng