TIENG NOI QUOC DAN CHANNEL


7,935,917 lượt xem 37 video 176,000 người theo dõi

Giới thiệu
Quốc Tổ Linh Thiêng! Quốc Tổ Linh Thiêng!
Đất nước đang chìm đắm ngã nghiêng
Xin khấn cầu Quốc Tổ Linh Thiêng
Dâng đời mình vì Tổ Quốc Thiêng Liêng

Tổ Quốc Linh Thiêng! Tổ Quốc Linh Thiêng!

Lê Chân
2019 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng