AIOLOS sehun


3,455,051 lượt xem 40 video 0 người theo dõi

Giới thiệu
EXO-K sehun fansite AIOLOS3:14
[4K] 180902 incheon airport sky festival - KOKOBOP (sehun focus)
AIOLOS sehun
8,025 người xem - 2 weeks before

[4K] 180902 incheon airport sky festival - KOKOBOP (sehun focus)

0:24
AIOLOS 3rd screening trailer - Beat.
AIOLOS sehun
2,459 người xem - 3 weeks before

coming soon


2:46
[4K] 180810 The EℓyXiOn [dot] in macau - COMING OVER (sehun focus)
AIOLOS sehun
15,558 người xem - 1 month before

[4K] 180810 The EℓyXiOn [dot] in macau - COMING OVER (sehun focus)

1:41
[4K]180713 The EℓyXiOn[dot] - JMT (sehun solo performance)
AIOLOS sehun
47,452 người xem - 2 months before

[4K]180713 The EℓyXiOn[dot] - JMT (sehun solo performance)


3:29
[4K] 180715 The EℓyXiOn[dot] - Electric Kiss (sehun focus)
AIOLOS sehun
171,842 người xem - 2 months before

[4K] 180715 The EℓyXiOn[dot] - Electric Kiss (sehun focus)

2:55
180713 The EℓyXiOn[dot] - WE YOUNG (sehun&chanyeol)
AIOLOS sehun
1,101,661 người xem - 2 months before

180713 The EℓyXiOn[dot] - WE YOUNG (sehun&chanyeol)


4:06
[4K] 180101 가요대제전 - GOING CRAZY + KOKOBOP (sehun focus)
AIOLOS sehun
152,366 người xem - 8 months before

[4K] 180101 가요대제전 - GOING CRAZY + KOKOBOP do not edit & re-upload

2:05
171124 The EℓyXiOn - sehun solo performance
AIOLOS sehun
468,649 người xem - 9 months before

171124 The EℓyXiOn - sehun solo performance


3:12
170724 USF - KOKOBOP (sehun focus)
AIOLOS sehun
31,496 người xem - 1 year before

170724 USF - KOKOBOP (sehun focus) do not edit & re-upload & make gif file

2:58
170724 USF - The Eve (sehun focus)
AIOLOS sehun
46,475 người xem - 1 year before

170724 USF - The Eve (sehun focus) do not edit & re-upload & make gif file


1:34
2017 AIOLOS SCREENING & EXHIBITION HAZEMAZE#2 teaser
AIOLOS sehun
2,895 người xem - 1 year before

2017 AIOLOS SCREENING & EXHIBITION HAZEMAZE#2 teaser

3:47
161101 SBS Power FM 20th Anniversary - MONSTER (sehun focus)
AIOLOS sehun
9,022 người xem - 1 year before

161101 SBS Power FM 20th Anniversary - MONSTER


2018 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng