Gọi hồn Cô đồng Sinh


31,698,833 lượt xem 184 video 63,900 người theo dõi

Giới thiệu
Nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Sinh (cô đồng Sinh), thành viên Viện Nghiên cứu Ứng dụng tiềm năng con người - Liên hiệp các Hội Khoa học Việt Nam.

Thôn Ngọc Cục - Xã Thúc Kháng - Huyện Bình Giang - Hải Dương. ĐT: 0167.6392197

Có nỗi oan nào lớn hơn:
https://www.youtube.com/watch?v=XMwGyE-D9V8

Mổ nội tạng bán cho Trung Quốc
https://www.youtube.com/watch?v=zpmP1V8RYgg
https://www.youtube.com/watch?v=Lrvb-i8qESE
https://www.youtube.com/watch?v=Cqo9TVN3qCA

Các clip khác về nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Sinh
https://www.youtube.com/watch?v=_jpkGvpLWU4
https://www.youtube.com/watch?v=vv6gL-1tj1Q
https://www.youtube.com/watch?v=uY87aUw7_24
https://www.youtube.com/watch?v=YNcxDtMJ_Ss
https://www.youtube.com/watch?v=vv6gL-1tj1Q
https://www.youtube.com/watch?v=d5fiiaAMZ7U
https://www.youtube.com/watch?v=40ZeTYVjzy0
https://www.youtube.com/watch?v=5NP_9A-pgqo8:40
Đêm khuya tìm mộ 2
Gọi hồn Cô đồng Sinh
174,496 người xem - 6 years before

Nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Sinh (cô đồng Sinh), thành viên Viện Nghiên cứu Tiềm năng con người, Liên hi ...

9:02
Đêm khuya tìm mộ 1
Gọi hồn Cô đồng Sinh
185,921 người xem - 6 years before

Nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Sinh (cô đồng Sinh), thành viên Viện Nghiên cứu Tiềm năng con người, Liên hi ...


9:24
10:21
Xe lao vực, bố con tử nạn 1
Gọi hồn Cô đồng Sinh
178,723 người xem - 6 years before

Nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Sinh (cô đồng Sinh), thành viên Viện Nghiên cứu Tiềm năng con người, Liên hi ...


7:41
Vớ bẫm mỏ vàng
Gọi hồn Cô đồng Sinh
136,115 người xem - 6 years before

4:45
Về cõi âm 3
Gọi hồn Cô đồng Sinh
61,018 người xem - 6 years before


5:41
Về cõi âm 2
Gọi hồn Cô đồng Sinh
41,048 người xem - 6 years before

6:42
Về cõi âm 1
Gọi hồn Cô đồng Sinh
80,579 người xem - 6 years before


10:18
Vong hồn mẹ cả 2
Gọi hồn Cô đồng Sinh
95,172 người xem - 6 years before

11:56
Vong hồn mẹ cả 1
Gọi hồn Cô đồng Sinh
163,137 người xem - 6 years before


11:34
Cám rởm 2
Gọi hồn Cô đồng Sinh
67,576 người xem - 6 years before

12:07
Cám rởm 1
Gọi hồn Cô đồng Sinh
94,414 người xem - 6 years before


2020 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng