Gọi hồn Cô đồng Sinh


31,345,773 lượt xem 184 video 63,100 người theo dõi

Giới thiệu
Nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Sinh (cô đồng Sinh), thành viên Viện Nghiên cứu Ứng dụng tiềm năng con người - Liên hiệp các Hội Khoa học Việt Nam.

Thôn Ngọc Cục - Xã Thúc Kháng - Huyện Bình Giang - Hải Dương. ĐT: 0167.6392197

Có nỗi oan nào lớn hơn:
https://www.youtube.com/watch?v=XMwGyE-D9V8

Mổ nội tạng bán cho Trung Quốc
https://www.youtube.com/watch?v=zpmP1V8RYgg
https://www.youtube.com/watch?v=Lrvb-i8qESE
https://www.youtube.com/watch?v=Cqo9TVN3qCA

Các clip khác về nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Sinh
https://www.youtube.com/watch?v=_jpkGvpLWU4
https://www.youtube.com/watch?v=vv6gL-1tj1Q
https://www.youtube.com/watch?v=uY87aUw7_24
https://www.youtube.com/watch?v=YNcxDtMJ_Ss
https://www.youtube.com/watch?v=vv6gL-1tj1Q
https://www.youtube.com/watch?v=d5fiiaAMZ7U
https://www.youtube.com/watch?v=40ZeTYVjzy0
https://www.youtube.com/watch?v=5NP_9A-pgqo8:40
Đêm khuya tìm mộ 2
Gọi hồn Cô đồng Sinh
172,337 người xem - 6 years before

Nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Sinh (cô đồng Sinh), thành viên Viện Nghiên cứu Tiềm năng con người, Liên hi ...

9:02
Đêm khuya tìm mộ 1
Gọi hồn Cô đồng Sinh
183,414 người xem - 6 years before

Nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Sinh (cô đồng Sinh), thành viên Viện Nghiên cứu Tiềm năng con người, Liên hi ...


9:24
10:21
Xe lao vực, bố con tử nạn 1
Gọi hồn Cô đồng Sinh
177,678 người xem - 6 years before

Nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Sinh (cô đồng Sinh), thành viên Viện Nghiên cứu Tiềm năng con người, Liên hi ...


7:41
Vớ bẫm mỏ vàng
Gọi hồn Cô đồng Sinh
134,516 người xem - 6 years before

4:45
Về cõi âm 3
Gọi hồn Cô đồng Sinh
60,417 người xem - 6 years before


5:41
Về cõi âm 2
Gọi hồn Cô đồng Sinh
40,942 người xem - 6 years before

6:42
Về cõi âm 1
Gọi hồn Cô đồng Sinh
80,416 người xem - 6 years before


10:18
Vong hồn mẹ cả 2
Gọi hồn Cô đồng Sinh
92,895 người xem - 6 years before

11:56
Vong hồn mẹ cả 1
Gọi hồn Cô đồng Sinh
159,141 người xem - 6 years before


11:34
Cám rởm 2
Gọi hồn Cô đồng Sinh
66,426 người xem - 6 years before

12:07
Cám rởm 1
Gọi hồn Cô đồng Sinh
92,710 người xem - 6 years before


2019 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng