Đặng-Văn-Duẩn Là-Tao


238,329 lượt xem 8 video 303 người theo dõi

Giới thiệu4:59
Bạn ơi Xin Đừng Đập Đá - Lê Bảo Bình
Đặng-Văn-Duẩn Là-Tao
209,255 người xem - 5 years before

Sống trên đời này thằng nào sang mới chơi đập đá. Một khói ba ngơ, hai khói lên trời ,một khói cu ...

5:19
Tình Bất Cần Đời 2K13
Đặng-Văn-Duẩn Là-Tao
1,383 người xem - 5 years before

Trả cho anh những ước thề, ngày xưa nay đâu rồi Trả cho anh những tiếng cười, và lời em đã hứa H ...


4:04
HayVl là hay vái lồn
Đặng-Văn-Duẩn Là-Tao
516 người xem - 5 years before

1:32
Mới Học chơi :D :D
Đặng-Văn-Duẩn Là-Tao
23,276 người xem - 5 years before


3:27
Say cảm xúc Chế
Đặng-Văn-Duẩn Là-Tao
528 người xem - 5 years before

Bao nhiêu lâu ta không được say Bao nhiêu lâu ta không thể bay Anh em ta hôm nay gặp may Cùng ngồi lại bàn ...

4:13

0:04
Yên Nghỉ Bạn Nhé(;-:)
Đặng-Văn-Duẩn Là-Tao
201 người xem - 5 years before

3:22
yên nghỉ bạn nhé
Đặng-Văn-Duẩn Là-Tao
3,102 người xem - 5 years before

Ver 1 Mày với tao đã từng là bạn vào sinh ra tử Và khi , mày bỏ mặc tao với gia đình của mày phía s ...


2018 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng