Photo TD


3,200,569 lượt xem 35 video 15,400 người theo dõi

Giới thiệu25:31
HT Thích Giác Hạnh Thuyết Giảng Tại Chùa Long Hoa 06/12/2019
Photo TD
20,043 người xem - 1 month before

Bài Pháp Thoại Ngắn HT Thích Giác Hạnh Giảng Trong Buổi lễ hoa đăng

1:11:43
HT. Thích Giác Hạnh Thuyết Giảng Về Sự Giàu Nghèo Trong Cuộc Sống
Photo TD
51,377 người xem - 1 month before

Thầy Thích Giác Hạnh Nói Về Ông Trưởng Lão Cấp Cô Độc.


1:03:48
HT.Thích Giác Hạnh Thuyết Giảng || Pháp Môn Niệm Phật
Photo TD
1,594 người xem - 1 month before

HT thích giảng hạnh thuyết giảng pháp môn niệm phật

52:11
HT.Thích Giác Hạnh || Người Về Với Đất Với Người Nằm Chiêm Bao Có Giống nhau ?....
Photo TD
60,671 người xem - 2 months before

HT thích giác hạnh nói về chuyện tâm linh


21:38
HT.Thích Giác Hạnh || Sự Nguyện Cầu Muốn Có Kết Quả Phải Có 3 TÂM
Photo TD
65,583 người xem - 2 months before

THẦY THÍCH GIÁC HẠNH THUYẾT GIẢNG

1:30:59
HT.Thích Giác Hạnh || Một câu chuyện ở Nha Trang
Photo TD
15,377 người xem - 2 months before

HT kể những câu chuyện tâm linh với đạo hữu


1:15:43
HT.Thích Giác Hạnh || Giảng Tại Ni Viện Long Hoa Cần Đước Long An
Photo TD
63,439 người xem - 2 months before

Hòa thượng giảng tại chùa long hoa cần đước long an. Buổi kể chuyện hoằng pháp.

1:09:39
HT Thích Giác Hạnh || Đạo HIếu Của Thế Gian Và Đạo Hiếu Đạo Phật
Photo TD
18,532 người xem - 3 months before

HT Thích Giác Hạnh Thuyết Giảng


31:10
HT Thích Giác Hạnh || Câu Chuyện Ở một chùa miền Bắc Việt Nam
Photo TD
82,301 người xem - 3 months before

Câu Chuyện Về Một Vị HT ở chùa miền Bắc Việt Nam

1:09:26
HT.Thích Giác Hạnh 09/2019 || Thuyết Giảng Pháp Sám Hối
Photo TD
45,977 người xem - 4 months before

HT.Thích Giác Hạnh Thuyết Giảng Pháp Sám Hối.


40:25
HT.Thích Giác Hạnh 9/10/2019. Câu Chuyện Cô Gái Cần Thơ.
Photo TD
82,612 người xem - 4 months before

HT. Thích Giác Hạnh Thuyết Giảng

27:48
HT Thích Giác Hạnh || Sự Linh Ứng Mầu Nhiệm.
Photo TD
3,907 người xem - 4 months before

HT.Thích Giác Hạnh Thuyết Giảng Những Câu Chuyện Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Tịnh Độ


2020 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng