Lên Ngôi Sắc Nữ


28,677,156 lượt xem 1,923 video 44,527 người theo dõi

Giới thiệu
Kênh chính thức của Lên Ngôi Sắc Nữ, chuyên mảng manhua. Nghĩa Địa Team reup có phép và tự dịch. Cám ơn sự giúp đỡ của nhiều nhóm dịch :34:39
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công - Chap 141 ~ đang vui ai phá ad bắn ẹc ẹc
Lên Ngôi Sắc Nữ
8,094 người xem - 1 day before

Truyện Tranh Manhua:Dạy Bảo Ma Vương Lão Công - Chap 141 ~ đang vui ai phá ad bắn ẹc ẹc Nguồn: Lạc Thi ...

3:02
Sủng Hồ Thành Phi - Chap 31 | ngầu quá chụy ơi =))
Lên Ngôi Sắc Nữ
968 người xem - 1 day before

Truyện Tranh Manhua: Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài Nguồn: Phượng Vũ Đài Nội Dung: ================ ...


6:19
Luyến Đường Thời Quang - Chap 19 | Thấy tội mà thôi cũng kệ :vv
Lên Ngôi Sắc Nữ
1,736 người xem - 1 day before

Truyện Tranh Manhua: Luyến Đường Thời Quang Nguồn: Phượng Vũ Đài Nội Dung: ============================= ...

3:02
Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài - Chap 53
Lên Ngôi Sắc Nữ
1,814 người xem - 1 day before

Truyện Tranh Manhua: Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài Nguồn: Ngôn Phong comcis Nội Dung: ================== ...


7:08
Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu - Chap 14 | haizz ....
Lên Ngôi Sắc Nữ
1,050 người xem - 1 day before

Truyện Tranh Manhua: Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu Nguồn: Midnight Sunshine Trans Team Nội Dung: ============ ...

10:40
Lều Khều Biết Yêu - Chap 74 | Đụng vô vợ anh là anh thiến đó ~~
Lên Ngôi Sắc Nữ
4,812 người xem - 1 day before

Truyện Tranh Manhua: Lều Khều Biết Yêu Nguồn: Thất Tinh thẩm Thước Nội Dung: ============================ ...


10:49
Đế vương ta vẫn còn nhỏ - Chap 26 | Rõ ràng là ghen mờ =)))
Lên Ngôi Sắc Nữ
5,064 người xem - 1 day before

Truyện Tranh Manhua: Đế vương ta vẫn còn nhỏ Nguồn: Thất Tinh Thẩm Thước Nội Dung: ================== ...


4:03
Mặt nạ mê hoặc - Chap 17
Lên Ngôi Sắc Nữ
4,144 người xem - 1 day before

Truyện Tranh Manhua: Mặt nạ mê hoặc Nguồn: Bạc Hà Đường Nội Dung: ====================================== ...

12:01
Vương tử thành phố và công chúa Amazon - Chap 18 | Hú hú hú ~~
Lên Ngôi Sắc Nữ
2,818 người xem - 1 day before

Truyện Tranh Manhua: Vương tử thành phố và công chúa Amazon Nguồn: Lục Dương_Translator Nội Dung: ====== ...


6:02
Huyết tộc điện hạ xin đừng cắn tôi - Chap 35 | Huề nha ~~
Lên Ngôi Sắc Nữ
2,601 người xem - 1 day before

Truyện Tranh Manhua: Huyết tộc điện hạ xin đừng cắn tôi Nguồn: Miêu Truyện Nội Dung: ============== ...

11:18
Một Lời Không Hợp Liền Hút Máu - Chap 18 | Huhuhuuu =(((
Lên Ngôi Sắc Nữ
3,510 người xem - 1 day before

Truyện Tranh Manhua: Một Lời Không Hợp Liền Hút Máu Nguồn: Thất Tinh Thẩm Thước Nội Dung: ========== ...


2018 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng