Hung Nguyen


28,171,686 lượt xem 215 video 0 người theo dõi

Giới thiệu
Truyện Đêm Khuya,Truyện Phật Giáo, Truyện Ma - Truyện Ngắn - Truyện Dài Nguyễn Ngọc Ngạn.Truyện hay về nhân quả đạo lý làm người và cách sống làm người ! rất mong sự ủng hộ đồng tình của các bạn và quý đạo hữu.Hãy like và đăng kí kênh để không bỏ lở và xem nhiều video hay khác.
https://goo.gl/gnkiQh1:08:26
Chú Vãng Sanh - Niệm Phật Để Được Tai Qua Nạn Khỏi
Hung Nguyen
12,779 người xem - 1 year before

Chú Vãng Sanh - Niệm Phật Để Được Tai Qua Nạn Khỏi Qúy Đạo hữu Hãy đăng ký kênh https://goo.gl/Jjt3K ...

1:07:26
Những Nổi Đau Khổ Ở Cõi Ta Bà
Hung Nguyen
13,059 người xem - 1 year before

Những Lời Phật Dạy_Những Nổi Đau Khổ Ở Cõi Ta Bà Qúy Đạo hữu Hãy đăng ký kênh https://goo.gl/Jjt3K ...


1:04:47
Lời Dạy Của Đức Phật Đạo Đức Và Nhân Quả
Hung Nguyen
14,494 người xem - 1 year before

Đạo Đức Và Nhân Quả_Những Lời Phật Dạy Qúy Đạo hữu Hãy đăng ký kênh https://goo.gl/Jjt3KJ Để Xem ...

52:29
Giác Ngộ Về Sự Thật Của Cuộc Đời
Hung Nguyen
10,677 người xem - 1 year before

Những Lời Phật Dạy - Giác Ngộ Về Sự Thật Của Cuộc Đời Qúy Đạo hữu Hãy đăng ký kênh https://go ...


1:02:58
Phật Dạy Làm Phước Đức - Những Lời Phật Dạy
Hung Nguyen
6,316 người xem - 1 year before

Những Lời Phật Dạy - Phật Dạy Làm Phước Đức Qúy Đạo hữu Hãy đăng ký kênh https://goo.gl/Jjt3KJ Đ ...

1:08:13
Đức Bằng Lòng_Những Lời Phật Dạy (Hay)
Hung Nguyen
4,668 người xem - 1 year before

Những Lời Phật Dạy_Đức Bằng Lòng Qúy Đạo hữu Hãy đăng ký kênh https://goo.gl/Jjt3KJ Để Xem Thêm Nhi ...


1:03:15
1 Câu Chuyện Tình_Truyện Phật Giáo Hay Nhất
Hung Nguyen
5,494 người xem - 1 year before

Truyện Phật Giáo Hay Nhất_1 Câu Chuyện Tình Qúy Đạo hữu Hãy đăng ký kênh https://goo.gl/Jjt3KJ Để Xem T ...

1:09:23
Phật Giáo Với Nhân Sinh (Hay)
Hung Nguyen
3,806 người xem - 1 year before

Phật Giáo Với Nhân Sinh_Những Lời Phật Dạy Qúy Đạo hữu Hãy đăng ký kênh https://goo.gl/Jjt3KJ Để Xem ...


1:01:54
Trạng Thái Tâm Và Phương Pháp Niệm Phật
Hung Nguyen
4,377 người xem - 1 year before

Trạng Thái Tâm Và Phương Pháp Niệm Phật_Những Lời Phật Dạy Qúy Đạo hữu Hãy đăng ký kênh https://g ...

1:16:22
Tập Từ Bỏ Để Không Còn Phiền Não Và Khổ Đau (Hay)
Hung Nguyen
6,446 người xem - 1 year before

Tập Từ Bỏ Để Không Còn Phiền Não Và Khổ Đau_Những Lời Phật Dạy Qúy Đạo hữu Hãy đăng ký kênh ...


1:02:41
Nhân Quã Báo Ứng (Hay)
Hung Nguyen
3,533 người xem - 1 year before

Nhân Quã Báo Ứng_Gieo Gió Gặt Bão_Những Lời Phật Dạy Qúy Đạo hữu Hãy đăng ký kênh https://goo.gl/Jjt ...

1:02:48
Niệm Phật Để Thoát Khổ Đau Gặp Dữ Hóa Lành (HAY)
Hung Nguyen
3,482 người xem - 1 year before

Niệm Phật Để Thoát Khỏi Khổ Đau_Niệm Phật Gặp Dữ Hóa Lành Qúy Đạo hữu Hãy đăng ký kênh https:/ ...


2019 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng