Diệu Pháp Âm


24,672,779 lượt xem 10,879 video 85,701 người theo dõi

Giới thiệu
Kênh Video chính thức của Trung tâm Diệu Pháp Âm37:23
CỔ XE ĐẠI GIÁC – Hỏi và đáp phần 3 (tiếp theo – hết)
Diệu Pháp Âm
112 người xem - 1 day before

CỔ XE ĐẠI GIÁC Tác giả: Thiền sư Pa Auk Sayadaw Người dịch: Tỳ kheo Pháp Thông Tác phẩm được phát ...

34:25
CỔ XE ĐẠI GIÁC – Cổ xe đại giác phần 3 – Các Ba–la–mật được phân tích như thế nào?
Diệu Pháp Âm
51 người xem - 1 day before

CỔ XE ĐẠI GIÁC Tác giả: Thiền sư Pa Auk Sayadaw Người dịch: Tỳ kheo Pháp Thông Tác phẩm được phát ...


26:28
CỔ XE ĐẠI GIÁC – Hỏi và đáp phần 2 (tiếp theo)
Diệu Pháp Âm
23 người xem - 1 day before

CỔ XE ĐẠI GIÁC Tác giả: Thiền sư Pa Auk Sayadaw Người dịch: Tỳ kheo Pháp Thông Tác phẩm được phát ...

29:54
CỔ XE ĐẠI GIÁC – Hỏi và đáp phần 2
Diệu Pháp Âm
21 người xem - 1 day before

CỔ XE ĐẠI GIÁC Tác giả: Thiền sư Pa Auk Sayadaw Người dịch: Tỳ kheo Pháp Thông Tác phẩm được phát ...


26:52
CỔ XE ĐẠI GIÁC – Cổ xe đại giác phần 3 – Yếu tố làm ô nhiễm Ba–la–mật
Diệu Pháp Âm
35 người xem - 1 day before

CỔ XE ĐẠI GIÁC Tác giả: Thiền sư Pa Auk Sayadaw Người dịch: Tỳ kheo Pháp Thông Tác phẩm được phát ...

29:34
CỔ XE ĐẠI GIÁC – Cổ xe đại giác phần 2 – Tâm Từ và Xả Ba–la–mật
Diệu Pháp Âm
32 người xem - 1 day before

CỔ XE ĐẠI GIÁC Tác giả: Thiền sư Pa Auk Sayadaw Người dịch: Tỳ kheo Pháp Thông Tác phẩm được phát ...


26:43
CỔ XE ĐẠI GIÁC – Hỏi và đáp phần 3 tiếp theo
Diệu Pháp Âm
64 người xem - 1 day before

CỔ XE ĐẠI GIÁC Tác giả: Thiền sư Pa Auk Sayadaw Người dịch: Tỳ kheo Pháp Thông Tác phẩm được phát ...

30:50
CỔ XE ĐẠI GIÁC – Hỏi và đáp phần 3
Diệu Pháp Âm
41 người xem - 1 day before

CỔ XE ĐẠI GIÁC Tác giả: Thiền sư Pa Auk Sayadaw Người dịch: Tỳ kheo Pháp Thông Tác phẩm được phát ...


0:29
CỔ XE ĐẠI GIÁC – Cổ xe đại giác phần 3 – Bồ tát tác trì giới như thế nào?
Diệu Pháp Âm
47 người xem - 1 day before

CỔ XE ĐẠI GIÁC Tác giả: Thiền sư Pa Auk Sayadaw Người dịch: Tỳ kheo Pháp Thông Tác phẩm được phát ...

30:36
CỔ XE ĐẠI GIÁC – Cổ xe đại giác phần 2 – Nhẫn nại, Chân thật và Quyết định Ba–la–mật
Diệu Pháp Âm
33 người xem - 1 day before

CỔ XE ĐẠI GIÁC Tác giả: Thiền sư Pa Auk Sayadaw Người dịch: Tỳ kheo Pháp Thông Tác phẩm được phát ...


25:16
CỔ XE ĐẠI GIÁC – Cổ xe đại giác phần 2 – Xuất gia Ba–la–mật
Diệu Pháp Âm
28 người xem - 1 day before

CỔ XE ĐẠI GIÁC Tác giả: Thiền sư Pa Auk Sayadaw Người dịch: Tỳ kheo Pháp Thông Tác phẩm được phát ...

18:47
CỔ XE ĐẠI GIÁC – Cổ xe đại giác phần 2 – Trí tuệ Ba–la–mật
Diệu Pháp Âm
22 người xem - 1 day before

CỔ XE ĐẠI GIÁC Tác giả: Thiền sư Pa Auk Sayadaw Người dịch: Tỳ kheo Pháp Thông Tác phẩm được phát ...


2019 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng