S Discovery


254,165 lượt xem 32 video 617 người theo dõi

Giới thiệu
Beautiful Landscapes from Vietnam.
And more

Subscribe for new videos!1:38:58
Sân khấu - Đêm trước ngày hoàng đạo
S Discovery
46 người xem - 4 months before

Sân khấu - Đêm trước ngày hoàng đạo Kịch bản: Võ Tử Uyên Đạo diễn dàn dựng: Lê Trung Thảo Di ...

22:49
Thành phố ngàn hoa - Tập 5: Bình minh trên thành phố sương mờ
S Discovery
32 người xem - 5 months before

Thành phố ngàn hoa - Tập 5: Bình minh trên thành phố sương mờ Phim tài liệu VTV9 thực hiện


1:37:08
Sân khấu - CHUYỆN LÀNG QUÊ TÔI
S Discovery
382 người xem - 5 months before

Sân khấu - CHUYỆN LÀNG QUÊ TÔI Diễn viên: - NSUT Quế Trân ........ Xuân - Lam Tuyền ............... Bà An - L ...

27:21
Thành phố ngàn hoa - Tập 4: Người thêu hồn dân tộc
S Discovery
11 người xem - 5 months before

Thành phố ngàn hoa - Tập 4: Người thêu hồn dân tộc Phim tài liệu VTV9 thực hiện


26:24
Thành phố ngàn hoa - Tập 3 - Hoa của đất trời
S Discovery
14 người xem - 5 months before

Thành phố ngàn hoa - Tập 3 - Hoa của đất trời Đà Lạt

21:02
Thành phố ngàn hoa - Tập 2: Hoa trong lửa
S Discovery
16 người xem - 5 months before

Thành phố ngàn hoa - Tập 2: Hoa trong lửa Phim tài liệu VTV9 thực hiện 2014


15:35
Tôi Người Việt Nam - Hoạ sĩ Đặng Ái Việt - Người vẽ chân dung hơn 200 Bà mẹ VN Anh hùng
S Discovery
223 người xem - 5 months before

Tôi Người Việt Nam - Hoạ sĩ Đặng Ái Việt - Người vẽ chân dung hơn 200 Bà mẹ VN Anh hùng

23:07
Thành phố ngàn hoa - Tập 1: Thành phố thuở ban đầu
S Discovery
31 người xem - 5 months before

Thành phố ngàn hoa - Tập 1: Thành phố thuở ban đầu Phim tài liệu VTV9 thực hiện 2014


22:45
Âm hưởng mùa thu - PTL Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
S Discovery
136 người xem - 11 months before

Âm hưởng mùa thu - PTL Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu

23:45
Nghề làm đàn - Đẳng cấp là đây
S Discovery
54 người xem - 11 months before

Nghề làm đàn - Đẳng cấp là đây


24:17
Nghề Biểu diễn Trống Dân tộc - Nét văn hóa cần lưu giữ
S Discovery
80 người xem - 11 months before

Nghề Biểu diễn Trống Dân tộc - Nét văn hóa cần lưu giữ

15:23
Ký sự Sóc Trăng - Tập 1 - Về nơi xa ấy
S Discovery
149 người xem - 1 year before

Ký sự Sóc Trăng - Tập 1 - Về nơi xa ấy


2019 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng