Chiến trường Việt Nam - P6: Cuộc nổi dậy năm 1968

378,141 lượt xem

Share

591 103


Xuất bản 18/07/2011

Bộ phim tài liệu Battlefield Vietnam ( Chiến trường Việt Nam) thuật lại cuộc chiến tranh Việt Nam ở thế kỷ XX. Trong phim có nhiều tài liệu quý kèm theo phân tích, bình luận, đánh giá dựa trên sự thật lịch sử. Cái này rất phù hợp để học sử Việt Nam giai đoạn Kháng chiến chống Mĩ, Pháp.
Episode 06: Cuộc nổi dậy năm 1968Đề xuất cho bạn

7:44
玄武门之变
Green Bolt
698,218 lượt xem

2019 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng