"Nếu chúng ta đối kháng với nhau, thì chúng ta lưỡng đầu thọ địch"

169,435 lượt xem

Share

417 70


Xuất bản 07/05/2014

Ông Nguyễn Ngọc Lập cho ý kiến về giải pháp hòa hợp, hòa giải dân tộc.Đề xuất cho bạn

2019 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng