BẮT, CÂU CÁ SÔNG ĐÀ - Phần 1 ( Black River Fishing )

1,770,859 lượt xem

Share

19,366 1,290


Xuất bản 19/01/2016

Lên bản, sắp xếp công việc xong, mấy anh em rủ đi bắt , câu cá Sông Đà cùng, ừ thì đi chơi 1 tí rồi về Thủ Đô. Mời các bác cùng chúng tôi lên thuyền, thử ngắm cảnh Đà Giang mùa Đông chút nào.


+ PHẦN 2: https://www.youtube.com/watch?v=5WMPw...
----------------------------------

+ HOA BAN FOOD™ | 0914.268.535 | http://hoabanfood.com

+ TÂN's HERE: https://www.facebook.com/mobigraphy

______________Đề xuất cho bạn

16:56
1:22:57
44:18
13:53
Forbidden love
Mrs.A
190,308 views
1:57:29

2019 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng