Công cụ xưng bá của Đế quốc Mỹ là đây

1,521,144 lượt xem

Share

3,390 689


Xuất bản 20/07/2017

Câu hỏi đầu tiên mà các tổng thống Mỹ thường hỏi giới tướng lĩnh khi có chuyện là "tàu sân bay của chúng ta đang ở đâu?".Đề xuất cho bạn

2019 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng