Nguyễn Chí Vịnh tiết lộ kế hoạch khởi tố bắt giam Nguyễn Tấn Dũng những ngày đầu năm


Share

73 35


Xuất bản 14/02/2018

Tướng quân đội tiết lộ lệnh khởi tố, bắt giam bố già 3X2018 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng