Cựu đại tá Phạm Đình Cương và những tâm tình vào dịp 30 tháng 4 - phần 1

284,279 lượt xem

Share

392 216


Xuất bản 26/04/2011

Những tâm tình vào dịp 30 tháng Tư của cựu đại tá không quân Phạm Đình Cương, trưởng phòng không quân, bộ tổng tham mưu quân lực VNCH.Đề xuất cho bạn

45:13
gia tru ta ma 2
Zenith Dinh
755,064 lượt xem

2019 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng