Nguyễn Thanh Phượng cười như được mùa khi hay tin Nguyễn Phú Trọng đột quỵ

48,968 lượt xem

Share

78 28


Xuất bản 25/04/2019

Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ là tin vui cho Nguyễn Thanh Phượng. Sau khi khởi tố Phạm Nhật Vũ, Nguyễn Phú Trọng đòi bắt tiếp con gái thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng với sức khỏe như thế này, Nguyễn Phú Trọng khó lòng bắt được Nguyễn Thanh Phượng.Đề xuất cho bạn

2019 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng