Đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển | VTC

342,623 lượt xem

Share

111 77


Xuất bản 11/07/2015

VTC | Festival biển Nha Trang 2015 sẽ diễn ra từ ngày 11-14.7, việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách đang được ưu tiên hàng đầu.


* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://vtc.vn2018 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng