Chiến trường Việt Nam - P8: Vây hãm tại Khe Sanh

1,890,034 lượt xem

Share

2,347 558


Xuất bản 19/07/2011

Bộ phim tài liệu Battlefield Vietnam ( Chiến trường Việt Nam) thuật lại cuộc chiến tranh Việt Nam ở thế kỷ XX. Trong phim có nhiều tài liệu quý kèm theo phân tích, bình luận, đánh giá dựa trên sự thật lịch sử. Cái này rất phù hợp để học sử Việt Nam giai đoạn Kháng chiến chống Mĩ, Pháp.
Episode 08: Vây hãm tại Khe SanhĐề xuất cho bạn

3:53
Madu Hutan Mutis Timau
Nanang Sujana
2,932,362 lượt xem

2019 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng