Phỏng vấn sư trụ trì chùa Phước Kiển - chùa Lá Sen

138,214 lượt xem

Share

356 79


Xuất bản 12/06/2018

Phỏng vấn sư trụ trì chùa Phước Kiển - chùa Lá Sen để tham khảo thêm lịch sử Chùa và gốc tích giống sen vua - sen Victoria - súng nia chứa sức nặng của người hơn 70kg.Đề xuất cho bạn

2019 © Maxsoi.com. Chính sách sử dụng